Tento ceník vstupuje v platnost dne 15.4.2016

Tarify / Ceník připojení pro domácnosti

Individuální připojení ve frekvenčním pásmu 5,5GHz
tarif download
kbit/s
upload
kbit/s
měsíční platba při závazku
0 měs 12 měs 24 měs
BASIC-5 8000 2500 330 Kč 290 Kč 270 Kč
NORMAL-5 10000 3500 490 Kč 440 Kč 390 Kč
EXTRA-5 12000 4500 590 Kč 540 Kč 490 Kč
V nočních hodinách je rychlost downloadu 16Mbit/s
Cena služby je konečná včetně DPH a obsahuje:
- neomezený přenos dat
- 6 neveřejných IP adres (veřejná IP nelze)
Instalační poplatek:
při závazku cena
0 měsíců 4.000 Kč
12 měsíců 1.500 Kč
24 měsíců 1.000 Kč
Instalační poplatek je včetně DPH a zahrnuje:
- zařízení pro připojení do internetu
- anténa + případná konzole na zeď/stožár/balkón
- 20m datového UTP kabelu
- 2hod práce technika včetně dopravy
(instalované zařízení zůstává v majetku poskytovatele)
V případě přechodu od jiného poskytovatele (uživatel má nainstalované vlastní zařízení, kabeláž a jiné), získá uživatel bonus 2000 Kč a 1hod práce technika zdarma (přetočení antény, nastavení zařízení), který je uplatněn jako sleva na měsíční platbě v období prvních 10 měsíců (tj. sleva 200Kč v prvních 10 vyúčtováních). Podmínkou poskytnutí bonusu je doložení účtu od předchozího poskytovatele (ne starší než 6 měsíců) a uzavření závazku odebírání služeb na min. 12 měsíců. Instalační poplatek je v tomto případě 0 Kč)

Tarify / Ceník připojení pro bytové domy

Připojení ve frekvenčním pásmu 5,5GHz pro 3 a více uživatelů
tarif download
kbit/s
upload
kbit/s
měsíční platba při závazku
0 měs 12 měs 24 měs
BASIC-H 9000 2500 290 Kč 270 Kč 250 Kč
NORMAL-H 12000 3500 390 Kč 350 Kč 330 Kč
V nočních hodinách je rychlost downloadu 16Mbit/s
Cena služby je konečná včetně DPH a obsahuje:
- neomezený přenos dat
- 1 neveřejnou IP adresu (veřejná IP nelze)
Instalační poplatek / uživatele:
počet při závazku cena
3-6
uživatelů
0-12 měsíců 1.500 Kč
24+ měsíců 800 Kč
7 a více
uživatelů
0-12 měsíců 1.000 Kč
24+ měsíců 500 Kč
Instalační poplatek je včetně DPH a zahrnuje:
- zavedení internetové přípojky (datový utp kabel) za vstupní dveře bytu
(instalované zařízení zůstává v majetku poskytovatele)
Dodatečná instalace nového uživatele v domě je možná za výše uvedených podmínek v době 3 měsíců od prvotní instalace. Po uplynutí této doby se účtuje vždy 2.000 Kč za novou přípojku.
Tarif pro bytové jednotky lze realizovat pro 3 a více současně připojených uživatelů přes jedno přijímací zařízení (např. několik bytů v jednom domě), přičemž každý účastník je připojen přes vlastní účet nezávisle na ostatních. Jednotliví účastníci mezi sebou mohou místně přenášet data v rámci počítačové sítě.

Tarify / Ceník připojení pro skupinové připojení

Připojení pro 2 uživatele přes jedno zařízení ve frekvenčním pásmu 5,5GHz
tarif download
kbit/s
upload
kbit/s
měsíční platba při závazku
12 měs 24 měs
SOUSED 12000 3500 590 Kč 550 Kč
V nočních hodinách je rychlost downloadu 16Mbit/s
Cena služby je konečná včetně DPH a obsahuje:
- neomezený přenos dat
- 6 neveřejných IP adres (veřejná IP nelze)
Celkový instalační poplatek:
při závazku cena
12 měsíců 2.000 Kč
24 měsíců 1.000 Kč
Instalační poplatek je včetně DPH a zahrnuje:
- zařízení pro připojení do internetu
- anténa + případná konzole na zeď/stožár/balkón
- switch 5 port
- 2x20m datového UTP kabelu
- 2hod práce technika včetně dopravy
(instalované zařízení zůstává v majetku poskytovatele)
Tarif SOUSED je určen pro připojení 2 uživatelů v jednom objektu přes jedno přijímací zařízení (např. sousedé v jednom domě), přičemž rychlost je nasdílena mezi oba uživatele. Cena za službu je uváděna dohromady za oba uživatele a je účtována jednomu z uživatelů, na kterého je služba registrována.
Tarif SKUPINA - připojení ve frekvenčním pásmu 5,5GHz pro 4 a více uživatelů
počet
uživatelů
download
kbit/s
upload
kbit/s
měsíční platba při závazku
12 měs 24 měs
4-8 16000 6000 290 Kč 260 Kč
9 a více 22000 8000 180 Kč 150 Kč
Cena služby je konečná včetně DPH a obsahuje:
- neomezený přenos dat
- 1 neveřejná IP adresa/uživatele (veřejná IP nelze)
Instalační poplatek / uživatele:
počet při závazku cena
4-8
uživatelů
12 měsíců 1.500 Kč
24+ měsíců 1.000 Kč
9 a více
uživatelů
0-12 měsíců 1.000 Kč
24+ měsíců 500 Kč
Instalační poplatek je včetně DPH a zahrnuje:
- zavedení internetové přípojky (datový utp kabel) za vstupní dveře bytu
(instalované zařízení zůstává v majetku poskytovatele)
Dodatečná instalace nového uživatele v domě je možná za výše uvedených podmínek v době 3 měsíců od prvotní instalace. Po uplynutí této doby se účtuje vždy 2.000 Kč za novou přípojku.
Tarif SKUPINA lze realizovat pro 4 a více současně připojených uživatelů přes jedno přijímací zařízení (např. několik bytů v jednom domě), přičemž každý účastník je připojen přes vlastní účet, všichni uživatelé dohromady sdílejí celkovou rychlost připojení. Jednotliví účastníci mezi sebou mohou místně přenášet data v rámci počítačové sítě.
Pokud během využívání služby vzroste nebo se sníží počet účastníků, změní se účtovaná částka / uživatele dle aktuálního celkového počtu.

Obecné informace ke službě internetu

Zkušební doba u individuálního přípojení je 7 dnů během které lze ukončit odebírání služby bez dalších sankcí. Pokud poskytovatel dodával zařízení pro bezdrátový příjem internetu, je toto následně demontováno a naúčtován poplatek 500Kč za práci technika při prvotní montáži a následné demontáži, zbytek z instalačního poplatku je vrácen zákazníkovi. Poplatek za dočasné využívání internetu není účtován pokud objem přenesených dat nepřesáhl 1GB.
Při platbě na 12 měsíců dopředu je poskytována sleva ve výši 5% z celkové částky, sleva je poskytována výhradně při plnění všech závazků v termínech splatnosti.
Instalační poplatek se účtuje pokud je zařízení pro bezdrátový příjem internetu dodáváno/montováno poskytovatelem.
V případě samoinstalace vlastního zařízení uživatelem se instalační, ani žádný jiný aktivační poplatek neúčtuje.
Smluvní vztah je vždy uzavírán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů, která začíná běžet od následujícího dne po doručení výpovědi druhé straně. Detailněji viz. všeobecné podmínky. Pokud uživatel využívá zařízení ve vlastnictví poskytovatele, zavazuje se v tomto případě (výpověď před uplynutím minimální doby využívání služby) uhradit poskytovateli částku 3.000 Kč bez DPH za jeho demontáž.
Zařízení dodané a instalované poskytovatelem zůstává v jeho vlastnictví, uživatel však ručí za jeho odcizení nebo poškození (např. neodborným zásahem jiné osoby než poskytovatelem).
V případě přerušení služby na vlastní žádost (dočasná deaktivace) se tato doba nezapočítává do minimální doby uzavřeného závazku. Dočasnou deaktivaci lze provést min. na 1 měsíc a max. na 6 měsíců a to jedenkrát za rok za předpokladu vyrovnání všech stávajících závazků vůči poskytovateli. Během dočasné reaktivace nelze podat výpověď služeb, služba se nejprve musí aktivovat.
Není možné provozovat HotSpot nebo poskytovat připojení dalším osobám (i bezúplatně) bez předchozího souhlasu poskytovatele (viz. všeobecné podmínky).
Agregace je dynamická se zohledněním priority využívaných portů. Všechny uváděné rychlosti připojení jsou maximální možné, minimální rychlost u všech uvedených tarifů je stanovena na 256kbit/s. Pozn. Ve většině případů dosahuje zákazník maximální možné rychlosti celý den.
Služby výše uvedeného typu je možné využít i drobnými živnostníky a malými firmami (fakturace na IČO), v tomto případě jsou všechny uváděné ceny bez DPH (služba je nicméně určena primárně pro domácnosti a poskytovatel může odmítnout její zřízení pro firmu či živnostníka).

Ceník dalších služeb

služba cena
Faktura zasílaná poštou (běžně jen e-mailem) + 150 Kč / fakturu
Přechod z nižšího paušálu na vyšší 0 Kč
Přechod z vyššího paušálu na nižší (nelze ve výpovědní době) 1.000 Kč
Reaktivace služby po odpojení nebo omezení provozu z důvodů nedodržení smluvních podmínek (neplacení aj.) 1.000 Kč
Dočasná de(re)aktivace na přání zákazníka bez závazků vůči poskytovateli 50 Kč
práce jednoho technika (cena za každou započatou hodinu) 450 Kč / hod
cestovné v Prostějově do 10km celkem tam a zpět (pevná částka) 100 Kč
ostatní cestovné (počítá se cesta tam i zpět) 15 Kč / km
Ceny jsou včetně DPH, pro firmy a živnostníky (při fakturaci na IČO) bez DPH.

Ceník vybraného zboží pro naše zákazníky

popis cena
vnitřní datový UTP kabel 15 Kč / metr
síťový switch dle parametrů od 250 Kč
domácí wifi router 2,4GHz, 4 port switch od 500 Kč
síťová karta (dle parametrů) od 190 Kč
Ceny jsou včetně DPH i pro firmy a živnostníky (při fakturaci na IČO)

Tarify / Ceník pro firmy a náročné uživatele

Dle Vašich požadavků Vám můžeme sestavit nabídku služeb podle Vašich představ, jako např. způsoby připojení, veřejné IP adresy, garantované rychlosti apod. Sdělte nám Vaše požadavky a my Vám vypracuje cenovou nabídku a způsob řešení. Můžete psát na adresu internet@marvel.cz nebo využít formuláře pro dotazy.
Všeobecné podmínky ve formátu pdf od 3.3.2017
Zásady zpracování osobních údajů
Typy rozhraní veřejné komunikační sítě ve formátu pdf